dovgilnert: (Default)
dovgilnert ([personal profile] dovgilnert) wrote2017-01-17 12:52 pm

על נישואים והורות

פרק חייי המשפחה התחיל אצלי מאוחר, אני כמעט בן 47 נשוי טרי עם תינוקת בת 9 חודשים ונהנה מכל רגע

מציתי עד תום את חיי הרווקות ואני מחבק בשתי ידיים את  חיי המשפחה שקיבלתי

אי אפשר שלא לחשוב אולי הייתי צריך להתמסד יותר מוקדם אבל מאמין שזה כנראה היה הדבר הנכון עבורי

אני אבא מלא סבלנות, וחושב שגם בן זוג לא רע בכלל

למזלי אני בחברה טובה ויש לי עוד כמה חברים בגילי עם תינוקות ככה שאני לא מרגיש האבא הזקן שבחבורה

ולחשוב שההורים שלי היו בגילי אני כבר פרשתי כנפיים ועזבתי את הקן.